...

 

 

باررون به شیشه های پنجره میزنه و هوا بوی خاک بارون خورده میده  . . .

چشمها مو میبندم و نفس عمیق میکشم . . . برای چند لحظه یادم میره

                                      زمان چقدر زود میگذره و

                                                                من چقدر عقب هستم!

/ 0 نظر / 15 بازدید