زنان بلوچی

خدا رو شکر بالاخره تونسم یه کاری کنم عکسام دیده بشن! از ذوقم این نقاشیم رو هم گذاشتم که ببینید و شما هم ذوق کنید!05.gif01.gif

                                    2jctwly.jpg

زنان بلوچ موقع آوردن آب اسم نقاشیمه (این تقریبا عکس نصف نقا شیه  کاملشو فعلا نداشتم).

/ 1 نظر / 15 بازدید
صبا

لباسها و رنگها عالی هستند