سيوند

" /><a href=Image and video hosting by TinyPic
                                                                                   آبرنگ روي مقوا كار خودم


سد سيوند آبگيري شد و رفت پي كارش . يه مدت سر و صدا و داد وهوار و بعد مثل خيلي چيزاي ديگه كم رنگ شد.... چند هفته قبل تلوزيون برنامه اي پخش كرد ار كانال اول كه راجع به آثار باستاني اطراف  سد بود و تكه تكه از حرفاي چند تا باستان شناس و استانداربه صورت كات در كنار هم و بعد هم نتيجه گيري شد كه خوب فاصله زياده و امكان تخريب در چند صد سال هست و اين وسط كوه هست وبعله  براي ما خيلي اهميت داره كه آثار باستانيمون حفظ بشه ولي خب  همه جاي ايران پره از آثار باستاني اگه اينطوره هيج جاي ايران نبايد كار عمراني كرد!!                به  همين سادگي.
فكر ميكنم اگه اين فيلم سيصد ساخته نميشد دست اندركاران زحمت توليد يه همچين برنامه جفنگي رو هم به خودشون نميدادند.


"اهورامزدا مرا ياري كناد با خدايان خاندان شاهنشاهي و اين سرزمين را اهورامزدا از دشمن از خشك سالي و از ناراستي نگاه دارد.به اين كشور نيايد نه دشمن نه خشك سالي نه دروغ."

از كتيبه داريوش
/ 2 نظر / 37 بازدید
سيما

به به رنگ و قالب نو مبارك! چه قشنگ شد. به وبلاگت مياد. اين نقاشي ات رو خيلي دوست دارم دوستم.