دو تا

. خیلی خوبه که این رنگها و کاغذ و قلمو وجود دارند؛

اصلا اینکه آدم برای خودش و فقط خودش یه دلمشغولی مثل ساز زدن،نوشتن ،نقاشی کشیدن یا هر چیز دیگه ای داشته باشه باعث میشه تو وقتهایی که احساس میکنه خیلی تنهاست و کسی نیست که فکر برهنه اش رو دوست داشته باشه یا حتی بفهمه ؛بتونه یه حس خوب رو مزه کنه.

 

.وقتی که بچه هستی فکر میکنی وقتی بزرگ شدم ال میکنم، بل میکنم، دنیا رو نجات میدم... ولی وقتی به اندازه کافی بزرگ شدی میفهمی اینکه بتونی کودک درونت رو همیشه شاد و فعال نگه داری خیلی مهم تره!

 

/ 2 نظر / 27 بازدید
عاطفه

یادش بخیر یه روزگاری قرار بود به منم نقاشی یاد بدی. از بس که یاد ندادی رفتم واسه خودم مداد شمعی خریدم[ناراحت]

sorati

،به شرطی که قول بدی دختر خوبی باشی و مداد شمعی هاتم با خودت بیاری یادت میدم[بغل][زبان]