صورتی- خاکستری


تشکر از آقای جنتلمن

آقای افشین قطبی عزیز خیلی  ممنون!

 

برای اینکه از همون اول که اومدید با وجود موج مخالفان از همه مدل که هر طور که میتونستند و بلد بودند ساز نا کوک میزدند:فقط از فوتبال گفتی و دل شیر و قهرمانی،

برای ایرانی بودن و ایرانی موندنتون ؛برای مودب بودن و جنتلمن بودنتون ،برای اینکه خوب و مرتب لباس میپوشید،،برای اینکه جوری حرف میزنید  که همه از بی سواد گرفته تاقشر های تحصیل کرده میفهمنش و به دلشون میشینه .

برای اینکه کاری کردید تا همسر من  برای اولین بار توی زندگی سی ساله اش تی شرت قرمز بپوشه و به استا دیوم آزادی بره!

برای یکرنگی و یکدلی که دوباره شما یادمون انداختید ،

و برای با هم شادبودن و خندیدن.

 

                                                                      آقای قطبی خیلی زیاد ممنون.

 


sorati