صورتی- خاکستری


شمارش معکوس نه برای انتخابات برای نمایشگاهم!


پوستر های نمایشگاه آماده شده(از 20 تا پوستر 10 تارو از اونی که من طراحی کردم چاپ کردیم و 10 تارو ازپوستر پدرام ) و مشغول پخششون هستم.کار پاسپارتو یا همون حاشیه کارهام هم تقریبا تموم شده ؛قرار بود خود قابساز اینکارو بکنه ولی اونقدر بد قولی کرد تا ترجیح دادم خودم حاشیه هارو درست بکنم (در طی این کار چند تا از ناخنهام شکست و مجبور شدم همه رو کوتاه کنم اینو حتما باید میگفتم چون خیلی دلم سوخت!).
از آخرین نمایشگاهی که داشته ام4 سال گذشته و من خیلی هیجان دارم. شروع کارم به صورت حرفه ای با آبرنگ در سال 1376 با "استاد آتشزاد "بود در طول سه سال کاربا استاد در دو نمایشگاه گروهی شرکت کردم و بعد افتخار شاگردی" استاد سیاوش کسرایی "را داشتم .بعد از فوت استاد کسرایی سه جلسه در work shop "استاد مظلومی پور" که در گالری والی بودحاضر شدم ، بعد از سال هشتاد و چهار تا به حالا خودم کار کردم؛ خیلی سعی میکنم کارهام تحت تاثیر آبرنگهای اساتیدم نباشه و این وقفه چهار ساله هم بیشتر برای همین بوده ولی باز هم احساس میکنم در بعضی از آبرنگهام این تاثیر وجود داره.
جمعا تا به حال چهار نمایشگاه گروهی و یک نمایشگاه انفرادی داشته ام؛و این دومین نمایشگاهی خواهد بود که خودم تنها هستم.
شمارش معکوس برای شروع نمایشگاهم شروع شده.

sorati