صورتی- خاکستری


...دلم گرفت وقتی...

در بین نظرات ،دوستانی بودند که اعتقاد داشتند اصلا نباید همچین فیلمهائی رو دید.  ضمن اینکه خودداری شون رو تحسین میکنم (بدون اغراق و از صمیم قلب) و حتی قبول دارم دیدن فیلم هم یه جورایی به قضیه کمک میکنه ولی  فکر نمی کنید اینجا صورت مسئله اصلا چیز دیگری است.منظو رم اینه که اول باید پله های شکسته پائین رو تعمیر کرد تا بشه به  بالا رسید!


sorati