صورتی- خاکستری


ماهي" />Image and video hosting by TinyPic" />
     اينم ماهي خوشگله ما!اسمشو گذاشتم گونزالس به چشماشم خيلي                      مياد!sorati