صورتی- خاکستری


نوروز ۱۳۸۶ مبارک

با اینکه ترافیک وحشتناکه و برای رسیدن به مقصد  باید ساعتها تو شلوغی خیابونا انتظار کشید ولی دیدن صورتهای خندون آدما (که  در طول سال کمتر می شه دید)مخصوصا بچه ها تو این روزا خیلی لذت بخشه.هوا هم که عالیه با اینکه یه ساعتهایی به نظر میاد سرما نمیخواد دل بکنه ولی این بادی که میاد حرف نداره.همیشه برای عید ذوق زده هستم  برای تمیز کردن خونه؛ تمیز کردن فکرم؛ تصمیم های خوب برای سال نو؛عیدی دادن و عیدی گرفتن ؛دیدن فامیلهایی که بعضی هاشونو فقط عید به عید میبینیم و چاغاله بادوم و گوجه سبزو چیدن هفت سین راستی سبزه ای که سبز کردم با گندم خیلی خوشگل شده.

سال ۸۵ برای من یعنی   سال اول زندگیمون زیر یک سقف با پدرام؛از دست دادن عمو جون و دوتا از عمه هام با فاصله ۲۰ روز از هم ؛کلی ذوق زدگی برای نمایشگاه تو موزه هنر های معاصر و بعد انصراف دادنم از شرکت در اون؛کلی حرص و جوش برای شاهکار های قربونعلی و انرژی هسته ای ۲۰۰ تومن بسته ای وخیلی چیزهای ریز ریز....

خدا رو شکر میکنم برای همه روزهای خوب و آرزو میکنم سال ۸۶ برای همه مون روزهاو اتفاقهای خوب داشته باشه.

نوروز و سال نو مبارک.


sorati