صورتی- خاکستری


علی دايی در راستای ۳۰۰

( لطفاش ها رو س بخونید)

خیلی خیلی ببخشید! به قولی به ما گفتن این شاهاخیلی بد بودند و عمری خیلی ببخشید فقط به عیش و نوش می پرداختند؛حالا چرا به خاطر یه فیلم باید اینقدر دردتون بیاد؟؟!!

پیوست:خیلی ببخشید؛حالا اگه خیلی ناراحتید من میتونم برم به قولی با سرم حولشون بدم!


sorati