صورتی- خاکستری


سنگی که از بقيه سنگ تره

نام اثر : خلوت

تکنیک : آبرنگ

اندازه : ۲۵ در ۳۸

توی این سنگها دو تاشون از بقیه سنگ تره.اون دو تا کار استاد کسراییه.تو یه فرصت میخواهم مفصل راجع به استاد بنویسم.


sorati