صورتی- خاکستری


شيشه های خوشبخت!

همه وقتهایی که از ته دل می خندم؛

وقتی خوشحالی رو تو چشمهای کسانی که دوستشون دارم میبینم؛

وقتی میدونم حداقل یه نفر رو دارم که بتونم پیشش با صدای بلند فکر کنم؛

وقتی هنوز چیزهاو کسانی هستند که برام خیلی با ارزشند ؛اونقدر با ارزش که می تونم به خاطرشون هر کاری بکنم..

خا طره های خوبی دارم که خیلی وقتا دوست دارم مثل شکلات تو ذهنم مز مزشون کنم و نا خود آگاه لبخند بزنم!

پس:

 

.....

نام اثر : شیشه های خوشبخت

اندازه : ۵۰ در ۷۰


sorati