صورتی- خاکستری


تشکر از آقای جنتلمن

آقای افشین قطبی عزیز خیلی  ممنون!

 

برای اینکه از همون اول که اومدید با وجود موج مخالفان از همه مدل که هر طور که میتونستند و بلد بودند ساز نا کوک میزدند:فقط از فوتبال گفتی و دل شیر و قهرمانی،

برای ایرانی بودن و ایرانی موندنتون ؛برای مودب بودن و جنتلمن بودنتون ،برای اینکه خوب و مرتب لباس میپوشید،،برای اینکه جوری حرف میزنید  که همه از بی سواد گرفته تاقشر های تحصیل کرده میفهمنش و به دلشون میشینه .

برای اینکه کاری کردید تا همسر من  برای اولین بار توی زندگی سی ساله اش تی شرت قرمز بپوشه و به استا دیوم آزادی بره!

برای یکرنگی و یکدلی که دوباره شما یادمون انداختید ،

و برای با هم شادبودن و خندیدن.

 

                                                                      آقای قطبی خیلی زیاد ممنون.

 


sorati

...

 

 

باررون به شیشه های پنجره میزنه و هوا بوی خاک بارون خورده میده  . . .

چشمها مو میبندم و نفس عمیق میکشم . . . برای چند لحظه یادم میره

                                      زمان چقدر زود میگذره و

                                                                من چقدر عقب هستم!


sorati

امید؟

                                                  امید

    نام اثر: امید ، آبرنگ روی مقوای خروس دست ساز .35در50

 

 

                             

 

                              ......

                             _   سخنی باید گفت

                                سخنی باید گفت

در سحر گاهان،در لحظه لرزانی

که فضا همچون احساس بلوغ

ناگهان با چیزی مبهم میآمیزد

من دلم میخواهد که به طغیانی تسلیم شوم

من دلم میخواهد

که ببارم از آن ابر بزرگ 

من دلم میخواهد که بگویم نه   نه   نه   نه 

 

                                     _برویم

                                    _سخنی باید گفت 

                                     _جام  ، یا بستر ،   یا تنهایی ،  یا خواب؟ 

                                     _برویم... 

 

                                                                              از شعر در غروبی ابدی فروغ
 


sorati

اقاقیا

عطر گل اقا..قی..یا.. داد میزنه بیا....بیا!

                                                                 اقاقیا
 آبرنگ روی مقوا  گرم   270


sorati

× خواب

تقریبا صبح بود که خوابم برد،

 

 

 

داشتم توی کوچه پس کوچه های تنگ و طولانی با دیوار های خیلی بلند و کاه گلی تند تند رکاب میزدم،موهام کوتاه و پسروونه بود ،یه نفر دنبالم بود و با اینکه پیاده بود فاصله اش باهام کمتر و کمتر میشد ...بعد رسیدم به جایی که کف اش با کاشیهای رنگی فرش شده بود.روی کاشیها پر بود از طرح برجسته  که همشون ماهی بودند تو  شکلهای مختلف و رکاب زدن روشون خیلی مشکل بود؛چرخ جلوی دوچرخه ام همش کج میشد...

 خودم رو دیدم کف جایی افتاده بودم و موهای بلندم با جریان  آب می رقصیدند...*

                                                                                      

 

 

 

                                                                


sorati

و خدایی که همین نزدیکی ها ست....

 

چادر سفید گلدار  و لیز لیزی جوونیهای مامان که نو نو بود رو سرم کرده بودم و سعی میکردم درست رو سرم نگهش دارم  تا تداعی شهناز تهرانی تو فیلم فارسی ها نشم!هر چند که شهناز تهرانی از زیر چادرش مانتو و روسری نمی پوشید .خیلی وقت بود مامان میگفت نذر داره و من قول داده بودم که یه روز با هم میریم  امامزاده صالح.

وارد حیاط امامزاده  که شدیم اول چهار تا گور دیدیم که جای حوض و باغچه امامزاده رو گرفته بودند و بعد  چشمم دنبال جای چنار قدیمی گشت میدونستم از جا درش آوردن ولی حتی جاشم چیزی نگذاشته بودند که مثل حوض بگم آخه اینجا بود!

وارد صحن شدیم  و مامان ایستاد تا زیارتنامه رو ی دیوار  رو بخونه ،منم کنارش ایستادم.احساس کردم یه نگاهی رو صورتمه و چه نگاهی :یه خانمی با یه اخم هشت شکل عمیق وسط پیشونی ،مقنعه چونه دار طوری که فقط چشمها و بینی و قسمتی از لبهاش دیده میشد و چادر مشکی در حالیکه تند تند ورد میخوند داشت با نگاهش اساسی فحش میداد و بعد هم زود سجده کرد!آخه خیر سرش داشت نماز میخوند و نگاهش کلید شده بود روی دست لاک دار من.تو دلم خندیدم که بیچاره برو خدا رو شکر کن لاک صورتی زدم اگه هفته قبل بود و لاک قرمز داشتم که دهنت هم مثل چشات کلید میشد و همون ورد رو هم نمیتونستی بزنی به کمرت.

بعد از زیارت مامان شروع کرد به نماز خوندن :نماز زیارت ،نماز حاجت و خلاصه داشت کیف میکرد من هم رفتم وضو گرفتم و دلم خواست نماز بخونم(شاید توی عمرم به اندازه انگشتهای  یه دست هم تو جمع نماز نخوندم و اون چند بار هم بر میگرده به نماز جماعت های مدرسه و یه بار که از مدرسه برده بودنمون نماز جمعه) دوست ندارم راز و نیازم با خدا رو همه ببیند وحالا بگذریم چون اصلا موضوع صحبتم این نیست.

مامان بین خودش و یه خانم مسن و چاق برام جا نگهداشته بود؛بعد از نماز خانم چاق با لهجه ترکی با مزه ای اول گفت قبول باشه .بعد هم پرسید:

_ببخشید ها من فضول نیستم ...آما شما اول وضو میگیرید بعد لاک میزنی؟

_نه من همیشه لاک دارم.

_وا اونوقت وضو با لاک میشه؟

_خدا میدونه.

_آما تو رساله...

_خوب اونو بنده خدا نوشته! اصلا مگه شما موها تونو رنگ نمیکنی؟ خب وقتی غسل میکنی که آب به خود موهات نمیرسه؟

 هاج و واج نگاهم کرد میخواست چیزی بگه و نمیتونست.

صورتش خیلی مهربون بود نمیخواستم اذیتش کنم و گیج بشه گفتم:حاج خانوم(کلی کیف کرد)شما  راست میگی تو رساله نوشته. 

باذوق گفت:

_آره دخترم. خیلی هم خوبه که نماز میخونی آما خدا دوست داره ناخنها تو موقع نماز ببینه !!!!

بهش لبخند زدم و دیگه چیزی نگفتم.

خیلی خوشحال بود که منو امر به معروف کرده.موقع خدا حافظی هم بهم گفت هر وقت نماز خوندی دعام کن معلومه دلت پاکه. 

 


sorati