صورتی- خاکستری


نوروز ۱۳۸۶ مبارک

با اینکه ترافیک وحشتناکه و برای رسیدن به مقصد  باید ساعتها تو شلوغی خیابونا انتظار کشید ولی دیدن صورتهای خندون آدما (که  در طول سال کمتر می شه دید)مخصوصا بچه ها تو این روزا خیلی لذت بخشه.هوا هم که عالیه با اینکه یه ساعتهایی به نظر میاد سرما نمیخواد دل بکنه ولی این بادی که میاد حرف نداره.همیشه برای عید ذوق زده هستم  برای تمیز کردن خونه؛ تمیز کردن فکرم؛ تصمیم های خوب برای سال نو؛عیدی دادن و عیدی گرفتن ؛دیدن فامیلهایی که بعضی هاشونو فقط عید به عید میبینیم و چاغاله بادوم و گوجه سبزو چیدن هفت سین راستی سبزه ای که سبز کردم با گندم خیلی خوشگل شده.

سال ۸۵ برای من یعنی   سال اول زندگیمون زیر یک سقف با پدرام؛از دست دادن عمو جون و دوتا از عمه هام با فاصله ۲۰ روز از هم ؛کلی ذوق زدگی برای نمایشگاه تو موزه هنر های معاصر و بعد انصراف دادنم از شرکت در اون؛کلی حرص و جوش برای شاهکار های قربونعلی و انرژی هسته ای ۲۰۰ تومن بسته ای وخیلی چیزهای ریز ریز....

خدا رو شکر میکنم برای همه روزهای خوب و آرزو میکنم سال ۸۶ برای همه مون روزهاو اتفاقهای خوب داشته باشه.

نوروز و سال نو مبارک.


sorati

علی دايی در راستای ۳۰۰

( لطفاش ها رو س بخونید)

خیلی خیلی ببخشید! به قولی به ما گفتن این شاهاخیلی بد بودند و عمری خیلی ببخشید فقط به عیش و نوش می پرداختند؛حالا چرا به خاطر یه فیلم باید اینقدر دردتون بیاد؟؟!!

پیوست:خیلی ببخشید؛حالا اگه خیلی ناراحتید من میتونم برم به قولی با سرم حولشون بدم!


sorati

جشن سوری

  در روزگار ساسا نیان ؛ واژه سوری  پهلوی به گونه سوریک که هفت است؛چون سور به معنی سرخ و ایک که پسوندصفت می  باشدبه معنی سرخ و سرخ رنگ است و به این جشن از آن رو سوری گفته اند که آیین اصلی آن افروختن آتش بوده است.بسیاری از آیین ها که اکنون در پایان سال و شب چهارشنبه سوری به جا مانده؛ کنایه و سمبول هایی است از پیشکش ها برای نذر و فدیه به ارواح و فرورها.

.... فروهر ها به مدت ده شبانه روز از جایگاه اصلی شان در آسمان به شهر و دیار فرود آمده و میان بازماندگان زندگی می کنند. ...مردم به رفت و روب و تمییز کردن خانه و زندگی می پردازند؛ به گرمابه رفته و شستشو می کنند ؛ پوشاک نو بر تن کرده و در اتاقها نقل و نبات و شیرینی و میوه و گل و سبزی و کتاب مقدس و شمع روشن و چوب های خوشبو در سفره ای می نهند؛ کدورت ها و کینه ها را بر کنار کرده و به سازش و آشتی بدل می کنند؛ به آن امید که چون روانها فرود آمدند شاد باشند و خشنوداز بازماندگان و به دعا و برکت دادنشان بپردازند.یکی از بایسته ها و باید ها آتش افروختن بر سر بامها و در سر کوی و برزن بوده است.....ولی انگیزه اصلی افروختن آتش که نشانه شادمانی ؛ستایش اهورا مزداست.

                                        (از کتاب تاریخ نوروز و گاه شماری ایرانی؛تالیف عبدالعظیم رضایی)

    چهار شنبه سوری بهتون خوش بگذره.


sorati